لهستان

ویزا

مدارک لازم جهت اخذ ویزا:

هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد.
- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور (امضاء شده).
* لطفاً از ثبت نام مسافرینی که اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید.
- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
- فتوکپی از صفحات مشخصات گذرنامه و ویزاهای قبلی شنگن لهستان.
- تکمیل فرم مشخصات فردی (به طور کامل).
- 2قطعه عکس 5/4×5/3 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو.
- ترجمه انگلیسی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی با مهر و تائید دادگستری .
- ترجمه انگلیسی سند ازدواج و یا در صورت طلاق ترجمه اسناد مربوطه با تائید دادگستری.
- ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کاریا روزنامه رسمی ، یا پروانه کسب اتحادیه و گواهی
اشتغال به تحصیل با مهر و تائید دادگستری.
* در گواهی اشتغال به کار باید سمت، میزان درآمد ، تاریخ مرخصی مسافر ذکر شده باشد، ضمنا"لیست بیمه تامین اجتماعی
الزامی است.
* برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است.
- ترجمه انگلیسی حساب جاری 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک و مهر و تائید دادگستری.
- ترجمه انگلیسی سند مالکیت با مهر و تائید دادگستری به نام مسافر .
* در صورتیکه پدر با خانواده مسافرت نمی کند،تر جمه انگلیسی رضایت نامه پدر خانواده جهت مسافرت فرزندان زیر 18 سال به همراه مادر و تقبل هزینه ها الزامی است.
- با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
- ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

شهرها :

تورهای اجرا شده تورهای در حال اجرا