جایگاه کنونی: کشورها » آلمان » برلین

برلین

برلین

شهر برلین پایتخت و در عین حال بزرگترین شهر آلمان است. با جمعیتی بالغ بر 5/3 میلیون نفر دومین شهر پر جمعیت اروپا، پس از لندن است. برلین مرکز سیاسی، رسانه ای، علمی و فرهنگی آلمان است. معتبرترین و معروفترین دانشگاه ها و موئسسات تحقیقاتی در این شهر قرار دارند. این شهر مرکز غنی ترین موزه ها و گالری های هنری است و تعداد زیادی از بهترین سالن های با شکوه اپرا و ارکستر در برلین متمرکز شده اند.

برلین :: جاذبه ها :