جایگاه کنونی: کشورها » ایتالیا » رم

رم

رم   شهر جاویدان

 رم پایتخت ایتالیا با جمعیتی بالغ بر 5/3 میلیون نفر پر جمعیت ترین شهر این کشور می باشد. در یک کلام اگر بخواهیم رم را توصیف کنیم رم مساوی ست با تاریخ و یا رم تجلی ملموس و بیرونی تاریخ است. مقبره های اتروس و معابد رومی، کلیساهای قرون وسطی، کاخ های دوران رونسانس وکلیساهای باروک این ادعا را به اثبات می رسانند. تمرکز شاهکارهای معماری،آثار باستانی و تاریخی وهمزیستی آنها بازندگی امروز و مدرن مردم کوچه و بازار خود به یکی از جذابیتهای این شهر تبدیل شده است. این شهر در 21 آوریل 753 پیش از میلاد بنا شد و کاوشهای باستان شناسی  اخیر این تاریخ را تائید میکند.

رومیها معتقدند که شهر به دست برادران رمولو و رمو پسران مارتا خدای جنگ و شاهزاده سیلویا به وجود آمده است. دوقلوهائی که در رودخانه تور رها شده و به وسیله یک گرگ پرورش می یابند

ساخت کلیساهائی به سبک باروک و رنسانس رم را به شهر آرزوها تبدیل میکند و این شهر را از نظر اقتصادی خودکفا میسازد. جادو و جذبه این شهر سیل عظیم زائرانی را همراه دارد که از کلیه کشورهای اروپائی برای بازدید از سانتا سده(Santa Sede) یا مرکز روحانیان به این شهر سفر میکنند. این موضوع خود موجب افزایش روزافزون فوج زائران و بازدیدکنندگان بدین شهر می گردد. در سال 1870 بود که شهر رم پایتخت ایتالیای متحد شد و از آن زمان به بعد بیشتر تمرکز به ساخت ادارات و خانه های جدید شد تا ساخت کلیسا.

رم :: جاذبه ها :

رستورانها