جایگاه کنونی: کشورها » برزیل » ایگواسو

ایگواسو

آبشار ایگوئاسو : Iguazo Falls

این آبشار به طول 7/2 کیلومتر در واقع ترکیبی شگرف از طبیعتی کم نظیر در محل تلاقی سه کشور برزیل، پاراگوئه و آرژانتین است. دو سوم این آبشار رویایی در خاک آرژانتین واقع شده ولی مناطقی که زیباییهای سحرانگیز ایگائوسو خود نمایی می کند در برزیل می باشد. و واقعا از خاک برزیل است که می توان عظمت این آبشار باشکوه را با تمام وجود لمس نمود. این آبشار از 270 آبشار کوچکتر تشکیل شده است. یکی از بلندترین قسمتهای این آبشار معروف به گلوگاه شیطان (Devil's Throat) می باشد که ارتفاع آن به 82 متر می رسد. از جذابیتهای این آبشار مهیج، قایق سواری در آبهای خروشان و وجداور و نیز پرواز بر فراز آبشار ایگائوسو با هلیکوپتر می باشد. بخشی از آبشار ایگواسو در پارک ملی ایگواسو در برزیل و بخش دیگر در پارک ملی دیگری به همین نام در آرژانتین قرارگرفته است. این دو پارک به ترتیب در سالهای 1984 و 1987 به ثبت جهانی یونسکو رسیدند. اگر کسی به برزیل سفر کند و این آبشار باشکوه را نبیند گویی به برزیل نیامده.پس این آبشار را در بازدید هایتان از قلم نیندازید.